huiswaarts > Nieuws > Industrieel nieuws

Uitpakken diagnose en identificatie van hoogspanningszekering

2023-03-10

2023-03-10

Hoe kunnen we de kwaliteit van de nieuw aangeschafte hoogspanningszekering beoordelen? De kapotte hoogspanningszekering kan na installatie persoonlijk letsel of verlies van eigendommen veroorzaken, dus om deze situatie te voorkomen, hoopt deze introductie klanten te helpen hoogspanningszekeringen te identificeren.

Over het algemeen moet bij de identificatie van een hoogspanningszekering aan de volgende punten worden voldaan:
1. Open de doos en controleer het uiterlijk van de hoogspanningszekering op schade, verlies en vervorming van accessoires.
2. Productcertificaat, paklijst en veiligheidsinstructies zijn vereist in het pakket.
3. Zorg ervoor dat de naam, het aantal en het model van de hoogspanningszekering in de verpakking overeenkomen met die aangegeven op de verpakking.
4. Controleer het productoppervlak op vlekken, vervorming en scheuren.
5. Controleer of het typeplaatje van de zekering met hoog voltage en de parameters op het typeplaatje voldoen aan de fabriekseisen.
6. Controleer of de elasticiteit van de contactveer van de hoogspanningszekering zeer goed is.

7. Controleer of de smeltbuisproductie van hoogspanningszekering flexibel is en of de hoek voldoet aan de specificatie-eisen. Hoogspanningszekeringen verbeteren de veiligheid van stroomapparatuur aanzienlijk.